Organisatie

Maatschappelijke zetel
en secretariaat – Statuten

HAMA 2 – Rue J. Lejeune, 46 – 1050 Bruxelles ;
tel:  02 345 33 72 ; email: directionpedah1h2@asblhama.be

btw-nummer: 0409.805.303

Statuten: http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvf.htm

Bestuursorganen

De Algemene Vergadering bestaat uit 16 leden met volle machten met het oog op het verwezenlijken van het doel en de doelstellingen van de vereniging.

De Raad van Bestuur (RvB) bestaat uit 11 leden, met de directie van de 4 centra uitgenodigd. Voorzitter is Meneer Didier PUTZEYS.

De 4 afgevaardigd-bestuurders: elk centrum wordt beheerd onder de toezicht van een door de Raad van Bestuur uitgekozen afgevaardigd bestuurder. Hij of zij houdt zich bezig met het dagelijks bestuur.

Participatieve organen

CPBW:

Het Comité voor preventie en bescherming op de werkplaats (CPBW) heeft als taak de middelen die bestemd zijn voor het welzijn van de werknemers voor te stellen en aan de uitrol bij te dragen. Het is samengesteld uit werknemers- en werkgeversafgevaardigden.

Gebruikersraad:

Elk centrum heeft een gebruikersraad die zich bezighoudt met het uiten van alle suggesties die te maken hebben met levenskwaliteit en de praktische organisatie van de opvang van gehandicapte personen. De gebruikersraad is samengesteld uit de gehandicapte personen die onderdak kregen (of in sommige gevallen hun wettelijke afgevaardigden), een afgevaardigde van de directie en een personeelslid dat door hem/haar werd gekozen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.