titre-hama2

Steun ons

Hoe

 • Door een GIFT van ….euro te doen op rekening BE 98 2100 6152 1593 van de vzw HAMA
  U krijgt een fiscaal attest voor alle giften vanaf 40 euro
 • Via een PERMANENTE OPDRACHT op rekening BE 98 2100 6152 1593 van de vzw HAMA voor een maandelijks bedrag van….euro. Zo kan u uw bijdrage spreiden over het hele jaar en toch genieten van het eerder vermeld fiscaal voordeel.
 • Via OVERSCHRIJVING op rekening van BE 98 2100 6152 1593 de VZW HAMA van fondsen die bij gelegenheid van een familiegebeuren zijn ingezameld (huwelijk, geboorte, verjaardag,…)
 • Via een LEGAAT : u kunt in een testament een legaat vastleggen ten voordele van de vzw HAMA (link naar www.notarissen.be)
 • DUOLEGAAT: ( ) via een DUOLEGAAT: uw erfgenamen betalen op die manier minder successierechten en helpen toch de vzw Hama om haar missie voor de gehandicapte personen verder te zetten (link naar www.notarissen.be)
 • Door een levensverzekering : () : u kan de vzw HAMA aanduiden als begunstigde van uw levensverzekeringscontract. Dit kan gedeeltelijk of voor het totaal. (wenst u hierover meer informatie, spreek dan met uw verzekeringsmaatschappij/ vermogensbeheerder)
 • Via een bedrijfsSCHENKING van……euro op rekeningnr …..van de vzw HAMA of in de vorm van een gemeenschappelijk te bepalen competentiemecenaat

VZW HAMA  is door FOD Financiën erkend om een fiscaal attest af te leveren.

Dankwoord 

Wij danken van harte alle anonieme schenkers, de families, vrienden en kennissen voor hun royale steun.

Wij bedanken de volgende bedrijven en verenigingen :

 • Cap 48
 • United Fund
 • Pilotes du cœur
 • Rotary Bruxelles Nord
 • Rotary Bruxelles Centre
 • Gemeente van Elsene
 • Céra Fondation
 • Fonds Marguerite Delacroix
 • Fontaine d’Espérance
 • ANAH
 • Besix  Fondation
 • HDS
 • ICM Belgium
 • Total
 • D-pharma
 • Gravir
 • Association des Femmes d’Europe
 • Fonds Jean Praet
 • Mercier Vanderlinden Asset Management

  Gegevens van de schenker

  Particulier
  * Verplichte velden (deze informatie is essentieel om u uw fiscaal attest toe te sturen).  Uw persoonsgegevens worden verzameld door VZW Hama, Jules Lejeunestraat, 46 te 1050 Brussel, verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens, om hen toe te laten uw fiscaal attest over te maken dat de door u volledige verrichte donatie weergeeft per kalenderjaar aan de VZW Hama. Dit attest laat u toe om een belastingvermindering te bekomen als de volledige donaties per kalenderjaar gelijk zijn aan of meer dan 40€. Uw persoonsgegevens worden om deze doeleinde gebruikt, en om u nieuws over te maken m.b.t. onze vier centra, onze activiteiten en projecten. De gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. De gegevens worden in geen geval gecommuniceerd aan derden. U geniet van een recht van toegang tot deze gegevens, alsmede het recht, zo spoedig mogelijk, gegevens die onjuist of onvolledig zijn te corrigeren, het recht om het te laten verwijderen en het recht op beperkingen aan de verwerking van uw persoonsgegevens. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u terecht bij VZW Hama (direction@lespetunias.be)   Firma   * Champs obligatoires (ces informations sont indispensables pour vous envoyer votre attestation fiscale.   Uw persoonsgegevens worden verzameld door VZW Hama, Jules Lejeunestraat, 46 te 1050 Brussel, verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens, om hen toe te laten uw fiscaal attest over te maken dat de door u volledige verrichte donatie weergeeft per kalenderjaar aan de VZW Hama. Dit attest laat u toe om een belastingvermindering te bekomen als de volledige donaties per kalenderjaar gelijk zijn aan of meer dan 40€. Uw persoonsgegevens worden om deze doeleinde gebruikt, en om u nieuws over te maken m.b.t. onze vier centra, onze activiteiten en projecten. De gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. De gegevens worden in geen geval gecommuniceerd aan derden. U geniet van een recht van toegang tot deze gegevens, alsmede het recht, zo spoedig mogelijk, gegevens die onjuist of onvolledig zijn te corrigeren, het recht om het te laten verwijderen en het recht op beperkingen aan de verwerking van uw persoonsgegevens. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u terecht bij VZW Hama (direction@lespetunias.be)   Contact Us

   We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.