titre-hama2

Waarden

Respect

het woord respect is afgeleid van het Latijn “respectus”, hetgeen betekent « aandacht» of « eerbied». Binnen de vzw leidt deze waarde ons en stelt ze er ons toe in staat de kwaliteiten en de rechten van de anderen te erkennen, te aanvaarden, te waarderen en te valoriseren. Respect is de erkenning van de eigenwaarde, de rechten van de individuen en de plichten van de maatschappij/samenleving.

Inclusie

« Niets over ons zonder ons erbij te betrekken »(1)

Vandaag wordt de handicap gezien als een probleem dat door de maatschappij wordt gecreëerd en niet als het kenmerk van een persoon. Het sociaal perspectief wordt weerspiegeld in het internationaal klassement van de werking, van de handicap en van de gezondheid van de WGO, die de handicap definieert als een universele menselijke ervaring.

De vzw HAMA stelt alles in het werk om de mensen die ze opvangt in de vier huizen met respect voor hun fundamentele rechten te behandelen en meer bepaald het recht om op de voorgrond te staan bij de beslissingen die hen aangaan. Ze wil iedereen de mogelijkheid bieden deel uit te maken van de samenleving door valoriserende, socialiserende activiteiten van sociaal nut te organiseren.

http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf

(1) : motto van de internationale inclusie

Openheid

De vzw HAMA drukt haar openheid uit door haar pluralistische en niet confessionele aanpak.

Openstaan voor de anderen: in een gemeenschappelijke ruimte en in een geest van verdraagzaamheid en begrip, mannen en vrouwen samenbrengen die zich vooral zorgen maken over de manier waarop ze hun dagelijks bestaan beleven.

Openheid op de wereld: de vzw verrijkt zich door de externe aanbreng en door de relaties die ze onderhoudt met de verenigingen en diverse instellingen.

Deze openheid blaast de 4 Centra van de vzw een dynamiek in. Via collectieve projecten creëren ze gunstige voorwaarden om aanpasbaarheid en inclusie in hun levensomgeving, zowel binnen als buiten de muren van hun centra, mogelijk te maken.

Welwillendheid

dit is een essentieel beginsel om samen een gepaste relatie te beleven in alle menselijke projecten.

Welwillendheid betekent evenwichtige relaties, begrip, toegeeflijkheid en zet ons ertoe aan de kwaliteit van de ontmoetingen in een constructief kader te plaatsen.

In onze huizen hebben wij permanent aandacht voor de bewoners die ons werden toevertrouwd, we bekommeren ons om hen. Wij zijn voorzichtig en zorgvuldig, wij bieden hen de stabiliteit en de veiligheid die ze zo hard nodig hebben om zich te kunnen ontplooien. Dankzij de welwillendheid heerst er vertrouwen en kunnen wij inspelen op de fundamentele behoeften in een harmonieus en betrouwbaar kader. Dit komt de opgevangen mensen uiteraard ten goede.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.